پروژه "پدر و مادر برای پدر و مادر"

Daetz-Stiftung Lichtenstein – Projekt Eltern für Eltern

از والدین برای والدین یک پروژه ازبنیاد داتس است. ایده اصلی این پروژه این است که والدین آلمانی و خارجی در باره مسایل مهم سیستم آموزشی در آلمان با هم گفت و گو کنند. برای یک گفت و گوی موفق از مترجم استفاده می شود.
هدف اجرای یک برنامه به زبان ساده است تا والدین بتوانند اطلاعات لازمه باری حمایت از فرزندانشان را کسب کنند. والدین خارجی عموما پرسش هایی در رابطه اب مدارس آلمان دارند. والدین آلمانی به دانستن انگیزه ها و تفاوت های فرهنگی افراد خارجی علاقمندند. افرادی شرکت کننده در پروژه توانستند اطلاعاتی کسب کرده و همزمان کلیشه ها و سوتفاهم ها را برطرف کنند. نتایج این پرژه دراین سایت خلاصه شده اند.

Wünsche der Kinder für die Eltern – Eltern für Eltern
خواسته

خواسته های کودکان و پدر و مادر.

... ادامه مطلب

Die Projektteilnehmer und ihre Herkunft – Eltern für Eltern
منشاء

کدام کشورها و سرزمین های پدر و مادر شرکت کنندگان در پروژه برای پدر و مادر آمده است؟

... ادامه مطلب

Gesprächsrunden im Projekt Eltern für Eltern
مذاکرات

چه سوالاتی پرسیده میشد؟

... ادامه مطلب

Die Schulsysteme im Vergleich – Eltern für Eltern
مدرسه

سیستم مدرسه در آلمان و در کشورهای مبدا.

... ادامه مطلب